• Six Sigma Yellow Belt – 27 – 28 czerwca, Wrocław

  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

  • Podczas szkolenia, pozyskasz wiedzę i kompetencje w zakresie narzędzi wykorzystywanych w prowadzeniu projektów doskonalących w ramach metodologii Six Sigma.
  • Pozyskasz szerszy obraz pracy z optymalizacją procesów ukierunkowaną na poprawę jakości lub redukcję strat.
  • Posiadając certyfikat Yellow Belt będziesz poszukiwanym doradcą zespołów projektowych.
  • Uzyskasz umiejętności podnoszące efektywność i jakość procesów biznesowych.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  • mistrzów, brygadzistów i kierowników zespołu, 
  • liderów zespołów projektowych, 
  • właścicieli procesów biznesowych,  
  • analityków,   
  • strategów biznesowych.

  Forma zajęć:

  • warsztaty i ćwiczenia w grupach,
  • studia przypadków i dyskusje,
  • symulajce zachowania procesów,
  • test weryfikujący wiedzę.

  SprawdźPROGRAM SZKOLENIA

  Dzień 1

  1. Yellow Belt w infrastrukturze 6 sigma

  2. Metodyka DMAIC

  3. Faza Define – definiowanie problemu.

  Narzędzia: Karta projektu, SIPOC, Pareto, VoC

  4. Faza Measure – pomiar procesu.

  Narzędzia: mapa procesu, plan zbierania danych, Gauge R&R

  Dzień 2

  1. Faza Analyze –analiza danych.

  Narzędzia: statystyczna kontrola procesu (SPC), box-plot, dot-plot, scatter diagram, Ishikawa

  2. Faza Improve – wdrożenie usprawnień.

  Narzędzia: burza mózgów, FMEA, macierz decyzyjna

  3. Faza Control – ocena rezultatów i utrzymanie zmiany.

  Narzędzia: Standaryzacja, Visual Management, 5S, Poka-Yoke

  Podsumowanie szkolenia oraz test
  Wręczenie certyfikatów

  autor: Ewelina Piechota data: 25.04.2019